loader image
konsulta logo

IMIGRACIONI KONSULTANTI

Mi smo nastali iz želje da pomognemo vama koji ste doneli jednu od najhrabrijih odluka u vašim životima, da se preselite u Ameriku i otpočnete život u novoj zemlji.

Ko smo mi?

Mi smo vaši zemljaci koji su diplomirali na Pravnom fakultetu u Beogradu. Takođe smo diplomirali i na Univerzitetu u SAD i posedujemo diplomu Master poslovne administracije (MBA). Učestvovali smo kao nosioci projekta izrade brojnih zakona i propisa u Republici Srbiji, pa samim tim znamo pravilno da tumačimo iste.

Takođe smo pisali mnoge članke i tekstove kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku. Našim zemljacima pomažemo od 2005. godine na razne načine, a na apel mnogih smo odlucili da našu strucnost stavimo većem auditorijumu na raspolaganje, u želji da vam pomognemo da mirno spavate, znajući da ste u sigurnim rukama. 

Konsulta About Us
Konsulta About Us
konsulta favicon white

Naše usluge

Konsulta vam pruža različite vrste usluga u vezi sa imigracijom, kako pojedincima tako i kompanijama. Naše usluge obuhvataju, ali nisu ograničene na:

 • Savetovanje i procenu vaše situacije u vezi sa imigracijom, uključujući analizu vaših opcija, zahteva i potrebnih dokumenata.
 • Priprema aplikacija za imigracione vize, dozvole boravka, zahteva za azil ili druge imigracione beneficije. To uključuje prikupljanje potrebne dokumentacije, popunjavanje formulara i osiguranje da svi zahtevani koraci budu ispunjeni tačno i na vreme.
 • Komunikacija sa nadležnim imigracionim vlastima u vaše ime, odgovarajući na pitanja, pružajući dodatne informacije ili rešavajući eventualne probleme koji se mogu pojaviti tokom procesa.
 • Ukoliko vam je potrebno naše prisustvo na imigracionom intervjuu, mi vam pružamo podršku tokom tog procesa, pomažući vam da se adekvatno pripremite i da efikasno komunicirate sa imigracionim službenicima.
 • Konsulta vam pružita kontinuiranu podršku i savetovanje tokom celog procesa imigracije, od početne pripreme do konačnog odobrenja vašeg zahteva.
konsulta favicon

Konsulta Blog

Informišite se o aktuelnostima vezanim za imigraciona pitanja!

Uloga Notara u Americkom Sistemu

Uloga Notara u Americkom Sistemu

U Sjedinjenim Američkim Državama, notari igraju važnu ulogu u overi i svedočenju zvaničnih dokumenata. Njihove usluge su često potrebne radi potvrde autentičnosti potpisa na dokumentima

Ekonomska Imigracija Preko Zaposlenja

Ekonomska Imigracija Preko Zaposlenja

Imigracija preko zaposlenja, poznata i kao ekonomska imigracija, je proces preseljenja u drugu zemlju radi pronalaženja posla i ostvarivanja ekonomske dobrobiti.

Zelena Karta i Kako Doci Do Nje

Zelena Karta i Kako Doci Do Nje

Proces dobijanja zelene karte u Sjedinjenim Američkim Državama može biti složen i obuhvata nekoliko koraka. Zelena karta, zvanično poznata kao trajni boravak, omogućava osobama da

Česta pitanja...

konsulta favicon

Postoji nekoliko načina da postanete američki državljanin, a koji put izabrati zavisi od vaše individualne situacije. Evo nekoliko uobičajenih načina:

 • Putem prirodnog zakona: Ako ste rođeni u Sjedinjenim Američkim Državama ili na teritoriji koja je pod američkom jurisdikcijom, automatski ste američki državljanin po rođenju.
 • Putem postupka prirodnjenja: Ako ste trenutno strani državljanin, možete aplicirati za američko državljanstvo kroz proces prirodnjenja. Ovaj proces obično uključuje podnošenje zahteva, ispunjavanje određenih uslova (kao što su dobna granica, stalni boravak u SAD-u, dobro poznavanje engleskog jezika i osnovnih principa američke istorije i vlade) i položenje ispita o građanstvu.
 • Putem prijave i odobrenja azila, pri čemu postoji nekoliko vrsta azila. – Putem braka sa američkim državljaninom: Ako ste u braku sa američkim državljaninom, možete aplicirati za američko državljanstvo putem procesa koji se naziva "postupak supružničkog prirodnjenja". Ovaj proces obično zahteva da podnesete zahtev, pružite dokaze o vašem braku i zadovoljite određene uslove.
 • Putem vojne službe: Ponekad, vojna služba u američkim oružanim snagama može dovesti do mogućnosti apliciranja za američko državljanstvo.

 

Ovo su samo neki od osnovnih načina, a postupci i uslovi mogu se razlikovati u zavisnosti od specifičnih okolnosti. Pre nego što se odlučite za konkretan put, preporučuje se da konsultujete američkog imigracionog savetnika ili resurse za imigraciju kako biste dobili precizne informacije i savete koji se odnose na vašu situaciju.

Naknada koja se uplaćuje uz formular za azil u Sjedinjenim Američkim Državama može varirati i zavisi od nekoliko faktora. Evo pregleda osnovnih informacija:

 • Formular I-589 – Prijava za azil: Ovaj formular se podnosi zahtev za azil. Trenutno, naknada za podnošenje ovog formulara iznosi $0 (nula dolara), što znači da trenutno nema naknade za podnošenje zahteva za azil.
 • Naknada za obradu (biometrijskih podataka): Uz podnošenje zahteva za azil, mogu biti potrebni biometrijski podaci, kao što su otisci prstiju. Za ovo se može naplatiti naknada za obradu biometrijskih podataka, ali ta naknada može varirati i trenutno iznosi oko $85.

 

Važno je napomenuti da su ovi podaci aktuelni u trenutku pisanja, ali se naknade mogu promeniti. Takođe, određene kategorije podnosilaca zahteva za azil mogu biti oslobođene plaćanja naknada ili mogu biti podvrgnute drugim pravilima o plaćanju. Pre nego što podnesete zahtev za azil, preporučljivo je proveriti najnovije informacije o naknadama na zvaničnom sajtu Američke agencije za građanstvo i imigraciju (USCIS) ili se konsultovati sa kvalifikovanim imigracionim savetnikom.

Postupak dobijanja američkog pasoša uključuje nekoliko koraka i može varirati u zavisnosti od vaše individualne situacije. Evo opšteg pregleda osnovnih koraka:

 • Priprema potrebne dokumentacije: Pre nego što aplicirate za američki pasoš, treba da pripremite određene dokumente. To obično uključuje vašu trenutnu putnu ispravu (ako je imate), potvrdu o američkom državljanstvu (npr. krštenicu ili potvrdu o naturaliyaciji), popunjeni zahtev za pasoš i fotografije koje odgovaraju zahtevima.
 • Podnošenje zahteva: Zatim treba da podnesete zahtev za pasoš. To možete uraditi lično odlaskom u najbližu kancelariju za izdavanje pasoša (passport agency) ili putem pošte, koristeći usluge USPS-a (United States Postal Service).
 • Plaćanje takse: Uz podnošenje zahteva, obično je potrebno platiti taksu za izdavanje pasoša. Ova taksa može varirati u zavisnosti od tipa pasoša i brzine obrade.
 • Podnošenje potvrde o identitetu: Uz podnošenje zahteva, potrebno je da pružite dokaz o vašem identitetu, obično u formi važeće vozačke dozvole ili lične karte.
 • Procesiranje zahteva: Nakon što podnesete zahtev, vaša aplikacija će biti obrađena. Ovo može potrajati nekoliko nedelja ili čak meseci, zavisno od trenutne radne opterećenosti nadležnih agencija i brzine obrade.
 • Preuzimanje pasoša: Kada vaš zahtev bude odobren i pasoš izdat, treba da ga preuzmete lično ili putem pošte, u zavisnosti od izabrane opcije.

 

Važno je napomenuti da su ovo opšti koraci i da postupak može varirati u zavisnosti od vaše individualne situacije, kao što su trenutni status državljanstva, starost podnosioca zahteva i potreba za dodatnim dokumentima. Pre apliciranja za pasoš, preporučuje se provera najnovijih informacija i uslova na zvaničnom sajtu američke vlade ili konsultacija sa kvalifikovanim stručnjakom.

Da, u određenim situacijama imate pravo da povedete prevodioca na imigracioni intervju. To obično zavisi od vaših jezičkih sposobnosti i od zahteva nadležne imigracione agencije.

Ako vaše jezički sposobnosti nisu dovoljne da biste efikasno komunicirali tokom imigracionog intervjua, imate pravo da zatražite prisustvo prevodioca. U takvim slučajevima, važno je da obavestite imigracionu agenciju unapred o vašim potrebama za prevodiocem kako bi se organizovalo prisustvo adekvatnog prevodioca.

Međutim, treba imati na umu da neke imigracione agencije možda imaju posebne zahteve ili procedure u vezi sa prisustvom prevodioca. Na primer, možda će tražiti da koristite zvanične prevodioce ili da unapred dostavite informacije o prevodiocu. Stoga je važno da se informišete o zahtevima i procedurama vaše specifične imigracione agencije kako biste se pripremili na odgovarajući način.

Ako ste pozvani samo vi na imigracioni intervju, obično niste obavezni da povedete supružnika sa sobom. Međutim, postoji nekoliko situacija u kojima bi bilo korisno ili preporučljivo da vaš supružnik prisustvuje intervjuu:

Ako ste aplicirali za imigracioni status koji uključuje i vašeg supružnika, poput spousalnog viznog programa ili procesa porodičnog spajanja, vaš supružnik će verovatno biti zainteresovan da prisustvuje intervjuu kako bi pružio dodatne informacije ili odgovorio na pitanja koja se odnose na vaš brak ili porodičnu vezu.

Ako imigracioni službenik ima dodatna pitanja ili nedoumice u vezi sa vašim brakom ili porodičnom situacijom, prisustvo vašeg supružnika može pomoći da se te nedoumice razjasne i ubrzaju proces.

Ako imate zajedničku imovinu ili finansijske obaveze sa svojim supružnikom koje bi mogle biti relevantne za vaš zahtev za imigraciju, prisustvo vašeg supružnika može biti od koristi kako bi se pružile dodatne informacije ili objašnjenja.

Međutim, ako vaš supružnik nije pozvan na intervju i ne postoje posebne okolnosti koje bi zahtevale njegovo prisustvo, obično nije potrebno da ga povedete sa sobom. Važno je imati na umu da ovo može varirati u zavisnosti od specifičnih zahteva vaše imigracione agencije ili situacije vašeg slučaja, pa je preporučljivo proveriti sa nadležnom agencijom ili imigracionim savetnikom ako imate bilo kakvih nedoumica.

KONSULTA

Šta kažu o nama?

Call Now Button