loader image
konsulta logo
Uloga Notara u Americkom Sistemu

Ролята на нотариуса в американската система

В Съединените щати нотариусите играят важна роля в удостоверяването и заверката на официални документи. Техните услуги често се изискват, за да се потвърди автентичността на подписите върху документите и да се осигури допълнителна сигурност при формални сделки.

Ето някои от обичайните услуги, които предлагат нотариусите в САЩ:

Заверка на подписи

Нотариусите заверяват подписите върху официални документи, за да потвърдят, че те са автентични и са били направени от хора, които твърдят, че ги направиха.

Заверка на пълномощия

Нотариусите заверяват пълномощия, които дават на лица, за да ги упълномощат да извършват определени правни или финансови действия от тяхно име.

Заверка на завещание

Нотариусите могат да заверят завещание, за да потвърдят автентичността на подписа на лицето, което го е написало, което може да бъде важно в случай на наследство.

Заверка на договори

Нотариусите могат да заверят договори, за да гарантират, че подписите на страните в договора са автентични и че страните са се съгласили със съдържанието му.

Заверка на документи, свързани с недвижими имоти

Нотариусите често заверяват документи като ипотеки, договори за купопродажба или изявления за освобождаване на ипотека, за да се гарантира валидността на правните сделки, свързани с недвижими имоти.

Свидетелстване

Нотариусите могат да бъдат присъствени и да свидетелстват при подписването на документи, за да се гарантира, че всички действия са извършени в съответствие със закона.

Pročitaj još

Read more

Citește mai mult

Прочетете още!

Lee más

Читати далі

Διάβασε περισσότερα

Call Now Button