loader image
konsulta logo

Приложение за програмата VAWA (Насилие над съпруг(а))

Програмата VAWA (Закон за насилието срещу жени) позволява на жертвите на домашно насилие да кандидатстват за имиграционен статус, независимо от техния съпруг(а), който е насилник. Ние сме тук, за да ви предоставим подкрепа и експертност по време на процеса на кандидатстване за програмата VAWA, като осигурим вашата безопасност и защита.

Нашата услуга включва следните стъпки:

  1. Подготовка на документацията: Първата стъпка е събирането на необходимата документация, която потвърждава вашия статус като жертва на домашно насилие.
  2. Попълване на формуляр I-360: Основната стъпка в процеса е подаването на Формуляр I-360, който е кандидатурата за независим имиграционен статус по програмата VAWA. Този формуляр трябва да бъде попълнен внимателно и подаден заедно с всички необходими документи и доказателства.
  3. Плащане на такса: При подаването на Формуляр I-360 обикновено се изисква плащане на такса за обработка на кандидатурата. Въпреки това, жертвите на домашно насилие могат да бъдат освободени от плащането на тази такса при определени условия.
  4. Обработка на кандидатурата: След като подадем вашата кандидатура, имиграционните органи ще я обработят и прегледат. Това може да отнеме известно време, а по време на процеса може да бъдат необходими допълнителни документи или информация.
  5. Имиграционно интервю: В някои случаи може да бъдете поканени на имиграционно интервю, за да поясните допълнително вашата ситуация. Ние ще ви предоставим насоки и съвети за това как да обясните най-добре вашето изживяване като жертва на домашно насилие.
  6. Решение за кандидатурата: След прегледа на вашата кандидатура и всички съответни доказателства, имиграционните органи ще вземат решение относно вашето искане за независим имиграционен статус по програмата VAWA и при одобрение ще получите съответния имиграционен статус.
konsulta favicon

Potrebna Vam je pomoć?

Do you need help?

Ai nevoie de ajutor?

Имате ли нужда от помощ?

Χρειάζεσαι βοήθεια?

¿Necesitas ayuda?

Чи вам потрібна допомога?

Важно е да имате предвид, че това са общите стъпки в процеса на кандидатстване за програмата VAWA и че процедурата може да се различава в зависимост от специфичните обстоятелства и изисквания на вашата ситуация. Преди кандидатстване е препоръчително да се консултирате с квалифициран имиграционен консултант, за да получите съвети и подкрепа, съобразени с вашата индивидуална ситуация. Бъдете спокойни, ние сме тук, за да ви помогнем и да ви направим през целия процес!

Call Now Button