loader image
konsulta logo

Заявление за Убежище: ГЕЙ & ПОЛИТИЧЕСКИ (LGBTQ+ и политически преследвани лица)

Prijava za Azil: GAY & POLITICKI (LGBTQ+ i politicki progonjena lica)

Намирането на безопасност в новата си държава може да бъде предизвикателство, особено за лица от общността LGBTQ+ или политически преследвани в родината си. Ние сме тук, за да ви предложим подкрепа и експертиза в процеса на подаване на молба за убежище, гарантирайки вашата безопасност и защита.

Нашата услуга предлага:

  1. Личен Пристъп: Разбираме, че всяка история има своите уникални аспекти. Нашият екип предлага индивидуален подход към всеки клиент, като слуша вашата история и предоставя персонализирана подкрепа през целия процес.
  2. Експертиза в Процеса: Нашите експерти разбират добре процеса на подаване на молба за убежище и съответните правни процедури. Предоставяме ви пълна подкрепа, от помощ при подготовката на необходимата документация до правни съвети и представителство по време на интервюта и съдебни процедури.
  3. Подкрепа за Лица от Общността LGBTQ+: За лица от общността LGBTQ+ осигуряваме чувствителен подход и подкрепа. Нашата цел е да гарантираме, че вашата сексуална ориентация или родова идентичност не се използват като основа за преследване или дискриминация и да получите необходимата защита.
  4. Помощ за Политически Преследвани Лица: Ако сте политически преследвани в родината си, ние ви предлагаме експертна помощ за доказателство на вашето дело и предоставянето на необходимата подкрепа, за да гарантирате вашата безопасност и защита в новата си държава.
  5. Конфиденциалност и Безопасност: Вашата конфиденциалност е наш приоритет. Всички вашите данни и информация се третират с най-голямо внимание и сигурност.
konsulta favicon

Potrebna Vam je pomoć?

Do you need help?

Ai nevoie de ajutor?

Имате ли нужда от помощ?

Χρειάζεσαι βοήθεια?

¿Necesitas ayuda?

Чи вам потрібна допомога?

Не трябва да се борите сами. Нашата услуга предлага подкрепа и експертиза, от които се нуждаете по време на процеса на подаване на молба за убежище. Свържете се с нас днес, за да ви помогнем да започнете нов живот в вашата нова държава, който е безопасен и стабилен.

Call Now Button