loader image
konsulta logo
Postupak Prijave Za Američko Državljanstvo

Postupak Prijave Za Američko Državljanstvo

Prijava za američko državljanstvo, poznata kao prijava za prijem u američko državljanstvo (Form N-400), je proces koji podrazumeva podnošenje određenih dokumenata i informacija imigracionim vlastima Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj proces omogućava stranim državljanima da steknu američko državljanstvo i postanu punopravni građani SAD-a.

Evo koraka koji su obično uključeni u proces prijave za američko državljanstvo:

Ispunjavanje uslova

Pre nego što podnesete prijavu za američko državljanstvo, trebate da ispunite određene uslove. To može uključivati imanje zakonitog boravka u SAD-u tokom određenog vremenskog perioda (obično pet godina, ili tri godine ako ste bračni partner američkog državljanina), poštovanje zakona, dokazivanje dobre moralne karakteristike i poznavanje osnovnih principa i istorije SAD-a.

Priprema dokumenata

Nakon što ispunite uslove, sledi priprema svih potrebnih dokumenata. To uključuje popunjavanje prijave za prijem u državljanstvo (Form N-400), kao i prikupljanje svih pratećih dokumenata kao što su kopije vaše zelene karte, lični dokumenti, dokazi o boravku u SAD-u, dokazi o plaćanju taksi i slično.

Podnošenje prijave

Kada ste pripremili sve dokumente, podnosite prijavu za prijem u državljanstvo imigracionim vlastima SAD-a. To se obično vrši slanjem potpunog seta dokumenata poštom na odgovarajuću adresu navedenu na obrascu N-400.

Proces obrade

Nakon što imigracione vlasti prime vašu prijavu, sledi proces obrade. Ovo može uključivati pregled vaših dokumenata, provjeru vaših podataka, proveru vaše istorije boravka u SAD-u, kao i intervju radi provere vaših znanja o SAD-u i engleskom jeziku.

Primanje odluke

Na kraju procesa obrade, dobićete obaveštenje o odluci imigracionih vlasti o vašem zahtevu za prijem u američko državljanstvo. Ako je vaš zahtev odobren, sledi ceremonija prisege, tokom koje položite zakletvu o lojalnosti SAD-u i postanete punopravni građanin.

Važno je napomenuti da proces prijave za američko državljanstvo može biti složen i dugotrajan, pa je korisno potražiti savete imigracionih savetnika ili advokata kako biste osigurali da sve bude ispunjeno u skladu sa zakonskim zahtevima i da se proces odvija što je moguće glađe.

Pročitaj još

Read more

Citește mai mult

Прочетете още!

Lee más

Читати далі

Διάβασε περισσότερα

Call Now Button