loader image
konsulta logo
Uloga Imigracionih Konsultanata

Uloga Imigracionih Konsultanata

Uloga imigracionih konsultanata u Sjedinjenim Američkim Državama može varirati u zavisnosti od lokalnih propisa i prakse, ali obično obuhvata pružanje različitih usluga koje pomažu klijentima u imigracionim procesima.

Evo nekoliko ključnih uloga imigracionih konsultanata:

Konsultacije i savetovanje

Imigracioni konsultanti pružaju klijentima konsultacije i savete o njihovim imigracionim opcijama i procedurama. Oni analiziraju individualne okolnosti klijenata i pružaju informacije o različitim putevima imigracije, zakonskim zahtevima i pravima.

Priprema aplikacija

Imigracioni konsultanti pomažu klijentima u pripremi i popunjavanju imigracionih aplikacija, obrazaca i dokumenata. Oni osiguravaju da su svi potrebni dokumenti ispravno popunjeni i podneti u skladu sa zahtevima imigracionih vlasti.

Saveti o dokumentaciji

Imigracioni konsultanti pružaju savete o potrebnoj dokumentaciji i prikupljanju potrebnih dokaza kako bi se podržale imigracione aplikacije. Oni pomažu klijentima da prikupe sve relevantne dokumente i obezbede ih u odgovarajućem formatu.

Saveti o intervjuiima

Imigracioni konsultanti pružaju savete i pripremaju klijente za intervjue sa imigracionim vlastima ili konzularnim službama. Oni pomažu klijentima da se adekvatno pripreme za intervjue i pružaju smernice o tome kako da se najbolje postupi tokom intervjua.

Pravna podrška

Iako imigracioni konsultanti nisu advokati, oni mogu pružiti određeni nivo pravne podrške klijentima. To može uključivati objašnjavanje imigracionih zakona i procedura, pružanje osnovnih pravnih saveta i upućivanje klijenata na odgovarajuće pravne resurse.

Praćenje statusa aplikacije

Imigracioni konsultanti prate status imigracionih zahteva svojih klijenata i pružaju ažuriranja o napretku njihovih aplikacija. Oni pružaju informacije o bilo kakvim promenama ili zahtevima imigracionih vlasti tokom procesa obrade aplikacija.

Pročitaj još

Read more

Citește mai mult

Прочетете още!

Lee más

Читати далі

Διάβασε περισσότερα

Call Now Button