loader image
konsulta logo
Uloga Notara u Americkom Sistemu

Uloga Notara u Americkom Sistemu

U Sjedinjenim Američkim Državama, notari igraju važnu ulogu u overi i svedočenju zvaničnih dokumenata. Njihove usluge su često potrebne radi potvrde autentičnosti potpisa na dokumentima i pružanja dodatne sigurnosti prilikom formalnih transakcija.

Evo nekih uobičajenih usluga koje pružaju notari u SAD-u:

Overa potpisa

Notari overavaju potpise na zvaničnim dokumentima kako bi potvrdili da su oni autentični i da su ih potpisali ljudi koji tvrde da su to učinili.

Overa punomoći

Notari overavaju punomoći koje daju pojedinci drugima kako bi ih ovlastili da obavljaju određene pravne ili finansijske radnje u njihovo ime.

Overa testamenta

Notari mogu overiti testament kako bi potvrdili autentičnost potpisa osobe koja je testament napisala, što može biti važno u slučaju nasleđivanja imovine.

Overa ugovora

Notari mogu overiti ugovore kako bi osigurali da su potpisi stranaka na ugovoru autentični i da su se stranke saglasile sa njegovim sadržajem.

Overa dokumenata vezanih za nekretnine

Notari često overavaju dokumenta kao što su hipoteke, kupoprodajni ugovori ili izjave o oslobađanju hipoteke kako bi se osiguralo da su pravne transakcije vezane za nekretnine valjane.

Svedočenje

Notari mogu biti prisutni i svedočiti prilikom potpisivanja dokumenata kako bi osigurali da su svi postupci izvedeni u skladu sa zakonom.

Pročitaj još

Read more

Citește mai mult

Прочетете още!

Lee más

Читати далі

Διάβασε περισσότερα

Call Now Button