loader image
konsulta logo

Prijava za VAWA program (Nasilje nad supružnikom)

Program VAWA (Violence Against Women Act) omogućava žrtvama nasilja u porodici da apliciraju za imigracioni status nezavisno od svog supružnika koji je nasilnik. Mi smo ovde da pružimo podršku i stručnost u procesu prijave za VAWA program, osiguravajući vašu sigurnost i zaštitu.

Naša usluga obuhvata sledeće korake:

  1. Priprema dokumentacije: Prvi korak je prikupljanje potrebne dokumentacije koja potvrđuje vašu situaciju kao žrtve nasilja u porodici.
  2. Popunjavanje formulara I-360: Glavni korak u procesu je podnošenje Formulara I-360, koji je aplikacija za nezavisni imigracioni status prema VAWA programu. Ovaj formular mora biti pažljivo popunjen i podnesen zajedno sa svim potrebnim dokumentima i dokazima.
  3. Plaćanje takse: Uz podnošenje Formulara I-360, obično je potrebno platiti taksu za obradu aplikacije. Međutim, žrtve nasilja u porodici mogu biti oslobođene plaćanja ove takse, pod određenim uslovima.
  4. Obrada aplikacije: Nakon što podnesemo vašu aplikaciju, imigracione vlasti će je obraditi i pregledati. Ovo može potrajati neko vreme, a tokom procesa mogu biti potrebni dodatni dokumenti ili informacije.
  5. Imigracioni intervju: U nekim slučajevima, možda ćete biti pozvani na imigracioni intervju kako biste dodatno razjasnili svoju situaciju. Mi ćemo vam dati uputstva i savete na koji način da najbolje objasnite svoje iskustvo kao žrtva nasilja u porodici.
  6. Odluka o aplikaciji: Nakon pregleda vaše aplikacije i svih relevantnih dokaza, imigracione vlasti će doneti odluku o vašem zahtevu za nezavisni imigracioni status prema VAWA programu i nakon odobrenja dobićete odgovarajući imigracioni status.
konsulta favicon

Potrebna Vam je pomoć?

Do you need help?

Ai nevoie de ajutor?

Имате ли нужда от помощ?

Χρειάζεσαι βοήθεια?

¿Necesitas ayuda?

Чи вам потрібна допомога?

Važno je imati na umu da su ovo opšti koraci u procesu prijave za VAWA program i da se postupak može razlikovati u zavisnosti od specifičnih okolnosti i zahteva vaše situacije. Pre apliciranja, preporučuje se konsultacija sa kvalifikovanim imigracionim konsultantom kako biste dobili savete i podršku prilagođenu vašoj individualnoj situaciji. Budite spokojni, mi smo tu da vam pomognemo i vodimo vas kroz ceo proces!

Call Now Button